Kadra

Zatrudniony personel przygotowany jest do wykonywania zadań związanych ze wspieraniem osób po przebytych kryzysach psychicznych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz realizowaniem zadań rehabilitacyjnych. Pracownicy posiadają kwalifikacje i umiejętności umożliwiające pracę
w zespole wspierająco-aktywizującym.
W zespole jest psycholog, terapeuci , pielęgniarka, rehabilitant ruchowy, pracownik socjalny, pracownicy administracyjni, oraz lekarz psychiatra, który służy poradą w razie potrzeby i prowadzi zajęcia superwizyjne dla kadry Ośrodka

Skład zespołu wspierająco – aktywizującego DOW Gorlice

Małgorzata Mróz – dyrektor DOW – ŚDS w Gorlicach z Filią w Bobowej , psycholog

Joanna Bukowska – kierownik działu wspierająco – aktywizującego
Karolina Brach – psycholog
Terapeuci:
Halina Wąsowska – Schirmer
Anna Koszyk
Łukasz Rzeszutek
Marta Szura
Agata Brach
Marcin Gryzik
Marzena Fedko
Angelika Mojek
lek. med. Ewa Niezgoda – specjalista psychiatra, superwizor
Maria Rzeszutek – pracownik administracyjny
Mariola Radwan – pracownik gospodarczy

 

Skład zespołu wspierająco – aktywizującego Filii DOW w Bobowej

Marta Biskup – kierownik działu wspierająco – aktywizującego
Karolina Brach – psycholog
Terapeuci:
Renata Warzecha
Anna Gąsior
Marta Załęska
Łukasz Rzeszutek
Angelika Mojek
Lucyna Wachowicz – opiekun medyczny, pracownik gospodarczy