Gabinet

gabinet-dyrektor

Małgorzata Mróz – dyrektor Dziennego Ośrodka Wsparcia i psycholog