Konkurs promujący ekologię w Nowym Żmigrodzie

Odpowiadając na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie wzięliśmy udział w IX Edycji Konkursu „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem” Od lat celem Konkursu  jest rozwijanie twórczej aktywności uczestników, integracja osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń artystycznych, promocja ekologii wśród osób z niepełnosprawnością oraz nabywanie przez uczestników umiejętności zdrowej rywalizacji. Konkurs przeprowadzony był w formie on-line.

Placówki za zadanie miały przygotować dwie prace z podanych kategorii: plakat, który promował ekologię i dbałość o środowisko własnego regionu oraz pracę przestrzenną lub pół-przestrzenną przedstawiającą przedmiot użytkowy, wykonany z tub tekturowych, po materiałach takich jak: strecz, bristol, rolki po papierach toaletowych i ręcznikach.

Z naszego ośrodka Ewa Mituś przygotowała pracę przestrzenną  w postaci lampki nocnej z rolek papierowych i postawy z drewna, a Marcin Broński namalował plakat promujący ochronę natury, likwidacji dymów z kominów i zanieczyszczeń powietrza.                                                                                                                                             Rozstrzygnięcie IX Edycji Konkursu „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem” oparte było na internetowym głosowaniu, wg. podliczonych głosów z ankiet, w których każdy Ośrodek był Jurorem.

Ogłoszenie wyników miało miejsce 16 listopada 2021r.

W KATEGORII – PLAKAT:

I miejsce – Stygar Daniel – plakat pt. ”Kochaj Ziemię!” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach.

II miejsce – Turek Paweł – plakat pt. ”Bądź dalEKOwzroczny” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie, ul. Gen. J. Hallera.

III miejsce – Olszewska Aneta – plakat pt.  „Myśl globalnie, działaj lokalnie” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

W KATEGORII – PRACA PRZESTRZENNA:

I miejsce – Filip Katarzyna – praca pt. ”Regał ze złotą ekspozycją” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku.

II miejsce – Urazińska Sandra – praca pt. ”Stolik kawowy” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle.

III miejsce – Potrawski Dominik – praca pt. ”Jesienna weranda” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim twórcom i życzą dużo radości z tworzenia niesamowitych dzieł.
Prace były bardzo pomysłowe oraz wymagające wiele wysiłku.

Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom oraz nagrodę niespodziankę.

Konkurs ekologiczny 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code