Konferencja

IX 2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyła się Konferencja dotycząca problematyki zatrudniania osób po kryzysach psychicznych.
Spotkanie to zorganizowane było przez Dzienny Ośrodek Wsparcia wraz z Krakowskim Stowarzyszeniem Otwórzcie Drzwi. Prowadzącym spotkanie był socjolog dr Hubert Kaszyński z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jolanta Janik i Andrzej Bienias z Krakowskiego Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi”.

Przedstawione zostały przez nich prelekcje na temat wychodzenia z choroby. Pokazano również 2 reportaże pod wspólnym tytułem „Schizofrenia – Otwórzmy drzwi”.
W Konferencji wzięło udział wielu zaproszonych gości: starosta Mirosław Wędrychowicz, poseł Witold Kochan, Romana Gajdek z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Łukasz Igielski, Katarzyna Rassem, Wiesława Jeżak z Powiatowego Urzędu Pracy, Maciej Foryś z Komisji do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Andrzej Przybyłowicz- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Halina Wędrychowicz, Danuta Wantuch, Beata Puchajda ze Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja. Obecni byli także: Anna Marchut- lekarz psychiatra oraz pracodawcy Maria Olczyk, Stanisław Boczoń i Jan Ślipek. Zaprezentowano krakowską firmę społeczną Catering Cogito, którą utworzyli ludzie chorujący psychicznie.
Konferencja ta okazała się dobrym miejscem do dyskusji, podczas której nasi uczestnicy przekazali swoje doświadczenia z zatrudnianiem na lokalnym rynku pracy. Każdy, kto miał okazję wsłuchać się w tę debatę, zrozumiał wagę zjawiska, jakim jest sytuacja osób dotkniętych kryzysem psychicznym na rynku pracy. Dzięki tym wypowiedziom był możliwy wielostronny ogląd tematu. Podkreślić tutaj należy, że prawidłowo interpretowane znaczenie pracy dla beneficjentów wyznacza proces ich leczenia i rehabilitacji.

Konferencja odbiła się ponadto echem w prasie i przyczyniła się tym samym do uświadomienia społeczeństwu potrzeb osób niepełnosprawnych.  Artykuły ukazały się w Dzienniku Polskim i Dodatku Gorlickim Gazety Krakowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code