Przekaż 1%

Prosimy o przekazanie 1% podatku

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE NADZIEJA W BIECZU

nr KRS 0000029015

Stowarzyszenie prowadzi:

  • Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach  z  Filią w Bobowej dla osób po przebytych kryzysach psychicznych, który realizuje terapię grupową, indywidualną, zajęciową
  • 7 Oddziałów Świetlic Socjoterapeutycznych GNIAZDO dla dzieciz rodzin dysfunkcyjnych
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu
  • Klub Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Ośrodki Wsparcia – Klub samopomocy „Dialog” dla osób w podeszłym wieku, dzieci/młodzieży

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy